Dynamisch draaiboek

Dynamisch Draaiboek is een innovatieve tool ontwikkelt door TNO t.b.v. ondersteuning tijdens grootschalige optredens van de hulpdiensten. Het doel van de film is om aan de kijker te laten zien wat het project inhoudt. Op deze wijze laten we zien wat de mogelijkheden zijn. Bovendien zien we welke doorontwikkelingen er nog gemaakt moeten worden. Hiermee moet de film mensen overtuigen van het belang van Dynamisch Draaiboek.

INNOVATIE IN REAL-TIME INTELLIGENCE BIEDT POLITIE EEN ‘DYNAMISCH DRAAIBOEK’ BIJ GROOTSCHALIGE INCIDENTEN

Samen met de politie en Tensing, specialist in geo-informatie en GIS-technologie, start TNO het project ‘Dynamisch Draaiboek’. Dit is een innovatieve informatievoorziening die ondersteuning biedt bij de coördinatie van complexe situaties, zoals grootschalige incidenten of de beveiliging van risico evenementen.

De coördinatie van complexe situaties, zoals een crises, grootschalige incidenten of risico evenementen is steeds weer een grote uitdaging voor de politie. In de voorbereiding van een gecoördineerd optreden, wordt een Staf Grootschalig Bijzonder Optreden (SGBO) geactiveerd. Het SGBO stelt draaiboeken op die beschrijven hoe tijdens de uitvoering wordt gehandeld op een actuele situatie. Het Dynamisch Draaiboek is een nieuwe informatievoorziening dat dient ter ondersteuning van de beslissingen die genomen worden tijdens de grootschalige uitvoering van complexe situaties.

ACTUELE SITUATIE SNELLER IN BEELD

Geïntegreerde en actuele informatievoorziening kan leiden tot een betere en snellere besluitvorming over effectief optreden. Het Dynamische Draaiboek brengt de actuele situatie visueel in kaart: hoe druk is het op verschillende plekken, hoe is de verkeersdoorstroming, hoe verloopt het openbaar vervoer? Daarnaast creëert het een handelingsperspectief en kan het mogelijke scenario’s doorrekenen en visualiseren. Denk bijvoorbeeld aan hoe een ontruiming of evacuatie zou kunnen verlopen bij een concrete dreiging, of het afsluiten van toegangswegen. Lees verder op de website van TNO

Bron: TNO.nl

opdrachtgever: TNO

  • Concept & productie: Moving Target
  • Regie: Patrick Dierdorp
  • Producent: Bart Overes
  • Camera: Pieter de Lange – Hoens Creative
  • Geluid: Mike Keasberry –Hoens Creative
  • Montage: Joery Minnema – Postlounge
  • Audionabewerking: Konstantin Johannes – The Sound Republic