Onze aanpak

Ons werkproces is onderverdeeld in heldere fases waarin wij het vooral belangrijk vinden dat in elke fase een of meerdere feedbackmomenten plaatsvinden.

Briefing
Een heldere omschrijving van de doelstellingen van de klant en een budgetindicatie.

Brainstorm
Wat is het goede idee? Samen op zoek naar de held(en).
(Afhankelijke van de situatie kan een brainstorm ook vóór de briefing plaatsvinden)

Concept en script
Moving Target werkt concept uit en ontwikkelt script in verschillende fases: van synopsis tot definitief shootingscript.

Draaiboek & draaiplanning, productie.
Overzicht van hoe, waar, wanneer en met wie de opnames plaatsvinden. Alle regelwerk voor wat nodig is voor de film.

Filmen
Hier komt het verhaal tot leven!

Postproductie
Montage, graphics, kleurcorrectie, muziek, voice over.
Ook tijdens montageproces zullen feedbackmomenten plaatsvinden, zodat gewenste aanpassingen direct kunnen worden gedaan.

Oplevering
Het eindproduct wordt opgeleverd en is klaar voor uitzending op Internet of televisie.

Eindvaluatie
Zijn de doelstellingen bereikt, is eventuele bijsturing nodig?